::И ВСТАЛ МОШЕ В ВОРОТАХ СТАНА, И КРИКНУЛ: "КТО ЗА БОГА - КО МНЕ!":: (Тора, Шмот 32:26)
::Всякий, кто ревнует Закон и состоит в Завете, да идет вслед за мной":: (Первая книга Маккавеев, 2:27)

Памяти рава Давида Меира Кахане (השם ינקום דםו)

  • Сообщить о ошибке
5-07-2012, 13:08 Разместил: jude Просмотров: 5 195

       

 

הרב מאיר דוד כהנא

הכהן הגדול מאחיו
איש האמונה ומקרב הגאולה, מקדש שם ה' ומרים כבוד העם
בעל חזון, מהפכן, מנהיג, ח"כ, מדינאי, מחנך, סופר והוגה דעות
גדול בתורה, חסיד במידות רודף צדקה וחסד.
מקים הליגה להגנה יהודית, מחולל התנועה לשחרור יהודי רוסיה
מקים תנועת "כך", ומייסד ישיבת "הרעיון היהודי"
מסר נפשו למען העם ונרצח על קידוש ה'

 

 

"Тора истинная в устах его,
и несправедливость не пребывала на губах его,
в мире и справедливости ходил он со Мной
и многих отвратил от греха. Ибо уста священника
должны хранить знание, и Тору искать должно
из уст его, Ибо посланник Господа Цеваота он"
(Малахи 2:6-7) 

 

 

 Рав Меир Каханэ Предки семьи Кахане жили в Цфате (5627-1867)

Еще до “Первой алии” и последовавших за ней волн алии, на протяжении многих поколений смелые евреи, которые верили в Скалу Израиля (“Цур Исраэль”), бросали свои дома в изгнании и направлялись в Эрец-Исраэль. Хотя в те времена еврей мог обеспечить себе экономическое процветание в галуте, многие евреи предпочитали жизнь на развалинах “святых зданий Ха-Шема” благополучию на чужбине.

В 1867 г. жить в Эрец-Исраэль было нелегко и ситуация там была очень неустойчивой. Тем не менее, рабби Барух Дов Кахане, видный представитель хасидской группы Цанца, покинул Галицию и совершил алию в Эрец-Исраэль. Он поселился в Цфате, основав там общину хасидов из Цанца и бейт-мидраш.

В Эрец-Исраэль у рабби Баруха Дова родились дети – сын Нахман и дочь Нехама. Дочь вышла замуж и обосновалась в Тверии, а рабби Нахман пошел по стопам своего отца и стал знатоком Торы. Впоследствии он занял место своего отца в колеле “Галиция”. Ему выпала честь создания первой больницы в Цфате. Рабби Нахман стал членом совета Англо-Палестинского банка, открытого в Цфате в 1910 г. Подобно отцу, он посвящал большую часть своего времени Торе. В ешиве Хатама Софера он занимал видное положение среди духовных наставников.

Рабби Ехезкель-Шрага отправляется в Европу

До начала Первой мировой войны рабби Нахман зарабатывал на жизнь, работая на текстильной фабрике, которой руководил его партнер, еврей из Дамаска. Во время войны обстановка в стране стала нестабильной. Многие учреждения и предприятия закрылись, и даже семье Кахане, которая считалась весьма зажиточной, пришлось очень нелегко. А тут еще в стране вспыхнула эпидемия тифа, косившего стариков и молодых.

Ближе к концу войны рабби Нахман решил отправить своего сына Ехезкеля Шрагу, самого младшего из восьми детей, в Европу. Молодой Ехезкель Шрага изучал Тору с большим рвением, и когда ему исполнилось 20, он получил смиху (квалификацию раввина) у рабби Акивы Софера (внука Хатама Софера).

В 1924 г. рабби Ехезкель Шрага оставил Европу и отправился в Соединенные Штаты. Там он женился. Рабби Ехезкель Шрага получил должность в раввинате Бруклина в Нью-Йорке. Жизнь в Америке нисколько не ослабила его любви к Эрец-Исраэль. Все члены семьи Кахане постоянно принимали участие в сионистской деятельности, тяготея к ревизионистам. В такой атмосфере вырос их старший сын Меир Давид, родившийся в 1932 г.

Детство рабби Меира-Давида

В те времена в Бруклине не слишком любили евреев, особенно тех, кто носили ермолки. Антисемиты – негры, итальянцы и другие – были всегда готовы сделать неприятность евреям, жившим в их районах.

Рабби Нахман (брат рабби Меира, родившийся в 1938 г.) вспоминает: “Мы были единственными детьми, которые ходили повсюду в ермолках. А это означало, что тебя будут бить и тебе придется защищаться. Тем не менее, за этот принцип мы сражались”. В такой атмосфере, постоянно отстаивая в драке еврейскую гордость, с одной стороны, и внимательно следя по газетам за происходившими в Европе событиями – с другой, рос и мужал рабби Меир Кахане.

Непрерывная учеба в ешиве не мешала его сионистской деятельности. В тот период, когда евреи в Эрец-Исраэль сражались с британскими властями, рабби руководил деятельностью американского отделения “Бейтара”. Он прошел курс военной подготовки, намереваясь вступить в ряды ЭЦЕЛ в Эрец-Исраэль. Однако к тому времени, когда курс закончился, Государство Израиль уже было создано, и рабби пришлось изменить свои планы. Рабби Кахане вступил в организацию “Бней Акива”. Вскоре его назначили секретарем нью-йоркского отделения. Его харизматическая личность отразилась на деятельности движения “Бней Акива”.

В ешиве “Мир”

Сионистская деятельность не помешала рабби Кахане прилежно изучать Тору. Раввины ешивы “Мир” и не помышляли о том, чтобы исключить “сионистского парня” – жалко было потерять одного из самых отличных студентов. Сам рабби Кахане рассказывал, что ему приходилось возмещать часы, посвященные общественной – сионистской – деятельности, за счет сна. Он занимался в ешиве “Мир” четырнадцать лет и в этот период сумел выкроить время для получения двух университетских дипломов – в областях политологии и юриспруденции.

В 1959 г. рабби Кахане назначили на должность раввина еврейской общины Ховард-Бич. Он уделял много времени молодым людям, которые отошли от иудаизма. Так велик был успех рабби, что некоторые родители стали “бояться за судьбу своих детей”. Им не подходили методы рабби, который “вмешивался” в процесс учебы, и они потребовали отстранить его от работы.

Рабби Кахане – редактор газеты “Джуиш пресс”

История увольнения молодого раввина тронула рабби Класса, редактора еврейского еженедельника “Джуиш пресс” (сегодня это крупнейшая еврейская газета в мире). Он попросил рабби Кахане написать статью о своем деле для газеты. Статья оказалась первой из тысяч статей, которые рабби Кахане опубликовал в газете. Он сотрудничал с “Джуиш пресс” до последних дней своей жизни. Все его материалы пронизаны идеями Торы и связаны с текущими событиями, а в статьях на политическую тему отражается чувство еврейской гордости. Многие евреи, живущие в самых различных странах, говорили рабби Кахане, что именно его статьи впервые пробудили у них чувство еврейской гордости и дали им представление о том, что есть еврейская гордость. Один читатель сформулировал свою мысль так: “Когда я увидел рабби Кахане, я почувствовал гордость как еврей”.

Ближе к концу 60-х годов американские евреи стали чувствовать себя неуверенно, и это отразилось в тысячах обращений, направленных в газету “Джуиш пресс”. Рабби Кахане, который в то время уже был одним из редакторов газеты, передалась тревога евреев. В то же время он слышал крики миллионов евреев, уничтоженных в Европе, евреев, которых гнали на смерть подобно скоту. И тогда он сформулировал призыв: НИКОГДА БОЛЬШЕ!

“Лига защиты евреев”

“Никогда больше” – никогда больше евреев не будут бить, никогда больше мы не потерпим насилия со стороны неевреев; мы – новое поколение, и представители этого поколения отрубят руку, поднявшуюся против евреев, так, чтобы каждый, кто ударит еврея, сам получил удары, и более сильные удары. Так учил рабби Кахане, и так он действовал.

До основания “Лиги” евреи с ермолками на голове не чувствовали себя в безопасности. Однако ситуация изменилась: негры и другие антисемиты поняли, что если они станут прибегать к насилию, даже в ограниченных масштабах, это вызовет “насилие и бунт” евреев – те возьмутся за дубинки, и при этом могут быть “разбитые головы”. Такие и иные формы деятельности “Лиги” давали защиту евреям – в основном пожилым представителям нижнего класса, жившим в трущобах по соседству с итальянцами и неграми. “Лига” наносила удары также по нацистским и антисемитским движениям. Можно утверждать, что “Лига защиты евреев” стала единственным адресом, по которому обращались евреи, страдавшие от антисемитов.

Не удивительно поэтому, что деятели еврейского истеблишмента, организаций “Бондс”, “Бней брит” и другие евреи, пытавшиеся понравиться неевреям и не отваживавшиеся поднять голову, встретили деятельность “Лиги” без особого энтузиазма. Они поспешили выступить с оскорблениями по адресу ее членов. Тем не менее, прошло какое-то время, и они стали обращаться в “Лигу” за помощью.

“Железный занавес” поднимается

В те времена никто в мире не говорил о судьбе “евреев молчания”, живших в Советском Союзе. Коммунистический режим подавлял любую попытку людей добиться личных свобод. Евреи, желавшие выехать в Эрец-Исраэль, упирались в стену. Просьбы выдать разрешение на выезд встречали отказ. Но это было еще не все. Власти и КГБ преследовали отказников, сажали их в лагеря и тюрьмы. Весь мир, однако, молчал. Молчало мировое еврейство, не реагируя на угнетение миллионов евреев.

Рабби Кахане не молчал. Он начал действовать. “Лига защиты евреев” поставила цель – пробудить и встряхнуть мировое и американское общественное мнение, причиняя ущерб СССР. Сначала это делала горсточка евреев-демонстрантов, устраивавших пикеты возле советских посольств по всему миру.

Деятельность “Лиги защиты евреев” началась в то время, когда Советскому Союзу нужно было благосклонное отношение американцев. Балетные коллективы из России гастролировали по всему миру. Где бы они ни выступали, они слышали насмешки и улюлюканье. Дело не ограничивалось художественными коллективами. Дошло до того, что советские дипломаты стали бояться ходить по улицам – на них совершались нападения. Усилия “Лиги” привели к тому, что “железный занавес” поднялся и весь мир узнал о проблемах советских евреев.

Рабби совершает алию

В 1972 г. сбылась многолетняя мечта рабби Кахане, и он с семьей (женой и четырьмя детьми) покинул галут в США и совершил алию. В Израиле рабби создал “Лигу защиты евреев в Эрец-Исраэль”. Эта организация со временем превратилась в движение КАХ. Главными направлениями деятельности “Лиги” в то время была борьба против христиан-миссионеров, содействие еврейскому и сионистскому образованию, создание новых населенных пунктов по всей стране, в особенности в святых для евреев местах.

Бомба замедленного действия

Рабби Кахане обладал способностью заглядывать в отдаленное будущее. Более 20 лет назад, когда иллюзия израильско-арабского сосуществования воспринималась как реальность, что находило выражение практически на всех политических форумах, он воскликнул: “Арабы – это бомба замедленного действия!”

Его оскорбляли, называли подстрекателем и демагогом, расистом, нацистом, фашистом. Какие только ярлыки не вешали на него! Тем не менее, по прошествии лет – а какое дорогое время было упущено! – стало понятно: он точно предсказывал события, которые должны были случиться. Если бы мы только прислушивались к нему много лет назад, многие евреи, которых сегодня нет в живых, были бы с нами сегодня. Мы не должны были бы тратить миллиарды шекелей на проекты, направленные на обеспечение внутренней безопасности. Если бы мы только слушали его тогда, сегодня мы жили бы в государстве евреев, и это государство гордилось бы своим еврейским характером и своей Торой.

Сегодня, к сожалению, все стало ясно: верхняя половинка “песочных часов” арабской бомбы замедленного действия почти пуста, и момент истины вот-вот наступит. Настанет час, когда нам придется всем признать: рабби Кахане был прав!

Преследования

Вряд ли найдется в этой стране человек, которого преследовали больше и чье имя марали бы так сильно, как рабби Меир Кахане. Против него, против его учения, против его движения и против его действий боролись целые движения. Радиостанция израильской армии “Галей ЦАХАЛ” посвятила целый день войне против движения КАХ и против “расизма”. Тогдашний президент Государства Израиль Хаим Герцог выступал против рабби чуть ли не с каждой трибуны. Правительство и его лакеи бесчисленное число раз арестовывали и допрашивали его. Сроки, которые отсидел в тюрьме рабби Кахане, составили немалую часть его жизни.

В 1979 г. рабби Кахане обратился с посланием к нескольким главам арабских муниципалитетов, в том числе к Бассаму Шаке (который позднее потерял обе ноги в результате взрыва бомбы) и другим. Рабби Кахане предлагал этим лидерам оставить нашу страну, пока не поздно. За это рабби Кахане приговорили к девяти месяцам тюрьмы. Суд проходил в то время, когда он находился под “административным арестом”.

“Административный арест” – чрезвычайная мера, которую использовали британцы во время своего правления в Эрец-Исраэль. Власти держат человека в заключении продолжительный период времени, и им при этом не приходится объяснять причины такого шага или предавать свою жертву суду. Менахем Бегин использовал этот закон в течение короткого времени после передачи Синая нашим египетским врагам – он держал под административным арестом рабби Кахане и активиста КАХа Баруха бен-Йосефа. По истечении почти восьми месяцев рабби Кахане освободили. Это было результатом сильного нажима, оказанного на власти страны в Израиле и за границей.

Рабби Кахане познакомился и с американскими тюрьмами. До отъезда из США его часто предавали суду за деятельность в рядах “Лиги защиты евреев”. Один раз суд закончился годичным тюремным сроком условно. После приезда в Израиль рабби Кахане отправил письмо в “Лигу защиты евреев” в Америке. В письме были изложены подробные планы действий “Лиги” во время предстоявшего визита советского диктатора Брежнева в Соединенные Штаты. Письмо было перехвачено, и когда рабби Кахане в следующий раз прилетел в Штаты, его арестовали. Условный срок превратился в реальный. Рабби просидел в тюрьме целый год.

В тюрьме

Отбывая свои тюремные сроки, рабби Кахане лицом к лицу столкнулся с людьми из самых бедных слоев общества; они получили недостаточное и неправильное в своей основе образование и в итоге оказались на самом дне общества. Вот как рассказал об этом в письме из тюрьмы одной из своих дочерей рабби Кахане: “Мне представилась редкая возможность отбывать заключение с определенной группой представителей нашего народа. Я сумел увидеть с близкого расстояния результаты духовного разрушения, которое осуществлялось на протяжении периода в 30 лет. Осквернение иудаизма неизбежно приводит к осквернению сионизма и национального духа народа. В то же самое время отсутствие положительных ценностей создает на короткое время вакуум, немедленно заполняющийся другими ‘ценностями’...”.

Сидя в тюрьме Рамле, рабби Кахане сумел написать две свои самые важные книги: “О вере и избавлении” (в ней он рассматривает элементы веры и преданности) и “Они должны уйти”. В последней дается анализ состояния в сфере безопасности и политики. Тот, кто прочитает эти две книги сегодня, будет поражен даром предвидения автора.

Рабби в Кахане Кнессете

После освобождения из тюрьмы рабби Кахане ощутил сильнейшее чувство своей миссии. Те социальные явления, которые он обнаружил, находясь в тюрьме, усилили его страстное желание изменить действующую в стране систему и добиться того, чтобы в сердце каждого еврея возникло чувство преданности и веры в Твердыню Израиля. Созданное им движение КАХ три раза КАХ терпело неудачу на выборах в Кнессет, однако рабби не отчаивался. Ощущение своей миссии побуждало его сделать новую попытку. И вот наступил этот момент: в 1984 г. около 26 тысяч евреев проголосовали за рабби Кахане и избрали его депутатом Кнессета. Это была его четвертая кампания выборов, и надо отметить, что прогнозы были весьма неблагоприятными. Попав в израильский парламент, рабби Кахане проявил чрезвычайно высокую активность. Он внес на повестку дня Кнессета сотни вопросов, произнес сотни захватывающих речей. Следует отметить, что его выступления изобиловали ссылками на Библию и Талмуд. Десятки раз он вносил вотум недоверия правительству и бессчетное число раз резко осуждал врагов евреев.

Борьба против “расизма” и отстранение КАХа

Деятельность рабби Кахане в последние несколько лет отличалась особой эффективностью. Тысячи евреев присоединились к движению КАХ. Во всех уголках страны сторонники рабби носили его на плечах, сотни евреев призывали: “Кахане к власти!” Такой энтузиазм вызывал раздражение лидеров правительства – Шамира и Переса, и они, боясь потерять власть, утвердили законопроект о запрете движения КАХ. Закон приняли в то время, когда подготовка движения КАХ к очередным выборам в Кнессет была в полном разгаре. По всему Израилю действовали отделения движения. Их были десятки, и тысячи активистов трудились в них с огромной энергией. Рабби Кахане принимал участие в сотнях демонстраций и встреч.

Движение КАХ подало апелляцию против отстранения, и Верховный суд рассмотрел ее. Группа из пяти судей, включавшая одного религиозного еврея (Менахема Элона), постановила: посыл движения КАХ – расистский по своей природе. Было принято решение о недопущении движения КАХ к выборам в Кнессет. Через два дня после этого решения было принято другое: о том, что “Прогрессивный список за мир” – по существу ООП – может участвовать в выборах.

"Мы продолжаем свою работу!"

Как реагировал рабби Кахане на решение об отстранении? Он сказал: “Истина победит, и мы продолжаем свою работу! Нет места отчаянию, движение КАХ исполнено решимости продолжать свою деятельность. Нас изгнали из политической системы, но мы не отказались от своего намерения возглавить народ!”

Рабби Кахане стал работать еще более интенсивно. Теперь большую часть своего времени он уделял написанию статей и книг и деятельности ешивы “Еврейская идея”. Одновременно с этим он участвовал в различных мероприятиях в самом Израиле и по всему миру.

Выезжая из страны, рабби Кахане чаще всего посещал Соединенные Штаты. Обычно каждые несколько месяцев он выступал там в синагогах, в университетах и на различных собраниях евреев. Такого рода деятельность становилась все более и более интенсивной. Рабби Кахане призывал евреев оставить галут и совершить алию в Израиль. В глазах неевреев он олицетворял образ гордого еврея. Рабби никогда не занимался самооправданием, никогда не пытался льстить кому бы то ни было. Выступая на радио или по телевидению, он гордо представлял перед слушателями и зрителями позиции народа Израиля.

Убийство

Сразу же после окончания праздника Суккот 5751 года (по еврейскому календарю) рабби Кахане отправился в Соединенные Штаты для выступлений. Он намеревался говорить в основном о необходимости срочной алии – чтобы спасти от уничтожения евреев, живущих в изгнании.

В отеле “Мариот” в Нью-Йорке рабби выступал с лекцией перед большой группой евреев. Неожиданно к нему подошел араб. В руке у него был пистолет. Негодяй начал стрелять, выпустив две пули. Одна из них попала в шею рабби Кахане. Рабби упал, обливаясь кровью. Последними его словами были слова: “Шма Исраэль! Ха-Шем Элокейну Ха-Шем Эхад!” – он принимал власть Небесного Царства.

Да отомстит Всевышний за его кровь!

Опубликовано с любезного сгласия ешивы “Еврейская идея”

 

7kanal.com 


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам , либо войти на сайт под своим именем.
На момент добавления Памяти рава Давида Меира Кахане (השם ינקום דםו) все ссылки были рабочие.

Добавление комментария

Ваше имя:*
E-Mail:*
Текст:
Введите два слова, показанных на изображении:


Free counters!


  • Copyright © 2008. Кахане жив, Кахане прав!
    Я желаю арабам мира и процветания — вне Израиля.
    У них есть 22 страны, у меня — только одна, и я не собираюсь её уступить!


КНИГИ, ДАРУЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Для перехода к просмотру книг - кликните на изображении

Tорат Моше

Для перехода к просмотру книг - кликните на изображении

Для перехода к просмотру книг - кликните на изображении

Партнёры
Внимание!

Все материалы используемые на данном сайте предоставляются только в целях ознакомления и не используются в коммерческих целях. Перепечатка и копирование с целью получения коммерческой выгоды запрещены!

KAX
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ЗНАНИЯ
вместо
МРАКОБЕСИЯ и НЕВЕЖЕСТВА!
Уроки Пятикнижия
ТОРА: ОТ ЯВНОГО К ТАЙНОМУ
Зов Сиона

Помощь проекту

Уважаемые посетители!
Ввиду того, что наш проект является некомерческим и не использует навязчивую рекламу, мы нуждаемся в Вашей помощи.
Если у Вас есть возможность хоть как-то помочь нашему проекту, мы были бы Вам признательны. Средства нужны для оплаты сервера и доменных адресов.
Наши счета
:

Z129923397412
Где оплатить
(по всему миру)

Опрос

Правомочна ли постановка вопроса: " Территории в обмен на мир"?Календарь

«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Статистика